fbpx
loader image

Handelsbetingelser

Dette dokument beskriver de generelle handelsbetingelser, der gælder i forholdet mellem:

Eremitageløbet I/S
Gunnar Nu Hansens Plads 3 A
2100 København Ø
Danmark

CVR-nr 37009199

 (herefter Eløbet)

og deltagere, som tilmelder sig Eremitageløbet.

Helbred

Alle, der deltager i Eremitageløbet, skal mene sig i stand til selv at fuldføre hele distancen.

Ansvar

Deltagere i Eremitageløbet bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med at deltagelse sker på eget ansvar, og at Eløbet ikke kan drages til ansvar for skader, som deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Eløbet.

Aflysning og force majeure

I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som Eløbet ikke kan pålægges ansvar for, er der ikke mulighed for refundering af startgebyr og omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Herunder henvises til loven om naturbeskyttelse hvor miljøministeren (i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen) bestemt i § 25, at alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller dennes repræsentant. Det vil i Dyrehaven sige Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden repræsenteret af skovrideren og skytten, kan aflyse Eremitageløbet pga. vejrforhold så som f.eks. vindforhold mm. 

Fortrydelsesret og refundering

Vi gør opmærksom på, at i henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler” § 18. stk. 2, nr. 12, er køb af billetter til Eremitageløbet et fritidstilbud og dermed ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Forbehold for fejl og mangler

Eløbet tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.